تبلیغات
شكوه سرخ
شكوه سرخ
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودشهید سیدحسین قاضی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای صیاح وحکیمی  وحشمتیان وپخش خاطرات توسط پیشکسوت دفاع مقدس وسیدشهیدان مدافع حرم سردارشهید سیدعلی منصوری وهمرزم شهید عبدالرسول برزنونی وآقای قاضی برادرشهید.وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینه مسجد امام حسین علیه السلام شهرک بسیج   باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s8.picofile.com/file/8348820300/image_2019_1_13_21_41_55_233_3wY.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348819850/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B2.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820400/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_4535.jpg

http://s9.picofile.com/file/8348820284/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B4%DB%B4%DB%B8.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820318/image_2019_1_13_21_53_49_849_5ml.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820384/image_2019_1_13_21_54_18_145_Sgb.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348905950/56466.JPG
http://s8.picofile.com/file/8348822750/image_2019_1_13_21_53_54_49_uIy.jpgطبقه بندی: سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، ایثار گران نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودسردارشهید حسن رمضانی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای دهنوی وحشمتیان وبیان خاطرات توسط پیشکسوت دفاع مقدس حاج سیدیحیی سلیمانی (حسینی منش )وآقارضا دهنوی همکارشهید.وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینه مسجد امام حسین علیه السلام شهرک بسیج   باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s9.picofile.com/file/8348110734/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_001.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110600/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B9.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110684/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B0.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110550/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8%DB%B2%DB%B1.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110692/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B1.jpg
حضورصمیمی پدرشهیدان دهنوی درجمع پیشکسوتان دفاع مقدس نیشابور
http://s8.picofile.com/file/8348115392/image_2019_1_6_20_46_35_190_Mk6.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348110726/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B3.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348110592/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B2.jpgطبقه بندی: بصیرت، سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، سیاسی مذهبی ، سرداران شهید شهرستان نیشابور، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، جانبازان نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

[
]


طبقه بندی: یاران سلسله الذهب 3، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، بصیرت،
برچسب ها: گزارش رزمایش تیپ زرهی 21 امام رضاعلیه السلام دی ماه 97،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.
شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت.
شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودبسیجی ایثارگرشادروان حاج حسن خورشاهیان
(دایی خورشاهیان جبهه ها)
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای آئین دهنوی  وبیان خاطرات  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در منزل ایثارگر مرحوم  باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s8.picofile.com/file/8348052368/324443.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348052342/5456.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348052426/5656565.JPG
http://s9.picofile.com/file/8348052376/877667.JPG
http://s8.picofile.com/file/8348052450/%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%860000.JPGطبقه بندی: سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، دفاع مقدس، جانبازان نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

نوشته شده در تاریخ جمعه 7 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

نوشته شده در تاریخ جمعه 7 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

بزرگداشت هفتمین روز عروج شهادت گونه سردار سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری
یارو یاور وجانشین سرلشکرشهیدمحمود کاوه وجانشین وهمرزم سرلشکرشهید  شوشتری  و فرمانده لشکرویژه شهدا در8سال دفاع مقدس وفرمانده سابق تیپ21 زرهی امام رضا علیه السلام و فرمانده لشکر5نصر وقرارگاه قدس و فرمانده قرارگاه ثامن الائمه علیه السلام درشب جمعه ششم دی ماه97همزمان با نماز مغرب وعشا باحضور یاران وهمرزمان وپیشکسوتان وفرماندهان دفاع مقدس مخصوصاامام جمعه  شهرستان و فرماندهان تیپ زرهی 21 امام رضا و قرارگاه ثامن و ناحیه مقاومت بسیج نیشابور وفیروزه .آمادگاه مقداد سپاه و امت حزب الله درمسجدامام حسین علیه السلام شهرک بسیج نیشابوربا سخنرانی حجت الاسلام تبادکانی مسول سابق نماینده ولی فقیه درتیپ 21 امام رضاعلیه السلام  ومداحی ذاکرین اهلبیت برگزار ویادونام این فرمانده عزیز راگرامی داشتند.

http://s8.picofile.com/file/8347125984/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C00009901.JPG
http://s9.picofile.com/file/8347125950/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C001.JPG
http://s8.picofile.com/file/8347125934/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C000901.JPG
http://s9.picofile.com/file/8347125968/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C0901.JPG
http://s8.picofile.com/file/8347125850/09901.JPG
طبقه بندی: یاران سلسله الذهب 3، دفاع مقدس، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس،
برچسب ها: مراسم بزرگداشت زنده یاد جانباز سرافراز سردار سرتیپ قدرت الله منصوری در نیشابور،
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

قالب وبلاگ