شكوه سرخ
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبوشهدای منا  نیشابور مخصوصاشهیدان سلیمانیان
باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس در گام دوم  پیروزی انقلاب اسلامی ایران یادبود شهدای منا شهرسلسله الذهب نیشابور عزیز باقرائت جمعی سوره والعصر ودعای وحدت ودعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس  باشکوه خاصی درمحل حسینیه میانبندی  برگزارویادونام شهدای عزیزوجانبازان 8سال دفاع مقدس  ورشادت های رزمندگان  دوران دفاع مقدس وشهدای منا را گرامی داشتند.
   درود خدا برشهدای منا عزیزانی که مرحم بخش دردهای رزمندگان وآزادگان در صحرای منا بودند. http://s5.picofile.com/file/8370187818/image_2019_8_19_18_59_19_675_ADY.jpg
http://s5.picofile.com/file/8370187792/image_2019_8_19_18_59_21_123_rwg.jpg

http://s4.picofile.com/file/8370187776/3477848784.jpgطبقه بندی: یاران سلسله الذهب 3، شهدای بسیج وسپاه، سیاسی مذهبی ، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، سبک زندگی،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابوردرگام دوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران.وهمزمان با ایام شهادت شهدای منا نیشابور1398،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1398 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 مرداد 1398 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبوشهدای گمنام دفاع مقدس یادمان نیشابور
باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس در گام دوم  پیروزی انقلاب اسلامی ایران یادبود شهدای گمنام یادمان شهرسلسله الذهب نیشابور عزیز باقرائت جمعی سوره والعصر ودعای وحدت ودعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس  باشکوه خاصی درمحل یادمان شهدای گمنام    برگزارویادونام شهدای عزیزوجانبازان 8سال دفاع مقدس  ورشادت های رزمندگان  دوران دفاع مقدس  را گرامی داشتند. 
                                                       درود خدا برشهدای گمنام  عزیزانی که مرحم بخش دردهای رزمندگانند. 


http://s9.picofile.com/file/8368846168/3454555.jpg
http://s8.picofile.com/file/8368846226/000004545.jpg
http://s8.picofile.com/file/8368846084/34667.JPG


http://s9.picofile.com/file/8368846100/43658.jpg

http://s8.picofile.com/file/8368846184/09809789789.jpg

http://s9.picofile.com/file/8368846642/112398513.jpgطبقه بندی: سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، دفاع مقدس، شهدای ناجا، شهدای ارتش، شهدای بسیج وسپاه، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابوردرگام دوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران یادبودشهدای گمنام نیشابور،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 مرداد 1398 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
تجلیل از جانباز دفاع مقدس
ومربی ورزش باستانی جانبازان نیشابوراستاد علی  عشقی
باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس در گام دوم  پیروزی انقلاب اسلامی ایران وتجلیل از جانباز عزیز باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس  باشکوه خاصی درمنزل برادرجانباز علی عشقی   برگزارویادونام شهدای عزیزوجانبازان 8سال دفاع مقدس  ورشادت های رزمندگان  دوران دفاع مقدس  را گرامی داشتند. 
                                                       درود خدا برشهیدان زنده جانبازان عزیز

http://s8.picofile.com/file/8368201318/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_00289878437.JPG
http://s8.picofile.com/file/8368201284/898778776.jpg
http://s9.picofile.com/file/8368201792/666644.JPG
http://s8.picofile.com/file/8368201334/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C001.jpgطبقه بندی: بصیرت، سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، دفاع مقدس، جانبازان نیشابور، ایثار گران نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابوردرگام دوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل از جانباز دفاع مقدس ومربی ورزش باستانی جانبازان برادرعلی عشقی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 مرداد 1398 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودشهیدرجبعلی کاهانی
باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس در گام دوم  پیروزی انقلاب اسلامی ایران باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس  باشکوه خاصی درحسینیه مسجدامام حسین علیه السلام شهرک بسیج نیشابور   برگزارویادونام شهدای عزیزوجانبازان در8سال دفاع مقدس  ورشادت های رزمندگان  دوران دفاع مقدس  را گرامی داشتند.
روحش شاد
http://s8.picofile.com/file/8345297684/324443.jpg
http://s8.picofile.com/file/8367839568/image_2019_7_26_10_6_7_499_lSI.jpg
http://s9.picofile.com/file/8367839576/image_2019_7_26_10_6_15_248_82V.jpg
http://s9.picofile.com/file/8367839584/image_2019_7_26_10_6_17_344_BaE.jpg
http://s9.picofile.com/file/8367839592/image_2019_7_26_10_6_20_64_QdY.jpg
http://s8.picofile.com/file/8367839600/image_2019_7_26_10_6_26_944_Huu.jpg
طبقه بندی: اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، ایثار گران نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابوردرگام دوم پیروزی انقلاب اسلامی ایران،
نوشته شده در تاریخ جمعه 4 مرداد 1398 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات