شكوه سرخ
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.الّلهم صّل علی محمد وآل محمد.

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودشهید سیدحسین قاضی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای صیاح وحکیمی  وحشمتیان وپخش خاطرات توسط پیشکسوت دفاع مقدس وسیدشهیدان مدافع حرم سردارشهید سیدعلی منصوری وهمرزم شهید عبدالرسول برزنونی وآقای قاضی برادرشهید.وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینه مسجد امام حسین علیه السلام شهرک بسیج   باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s8.picofile.com/file/8348820300/image_2019_1_13_21_41_55_233_3wY.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348819850/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B2.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820400/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_4535.jpg

http://s9.picofile.com/file/8348820284/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B4%DB%B4%DB%B8.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820318/image_2019_1_13_21_53_49_849_5ml.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348820384/image_2019_1_13_21_54_18_145_Sgb.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348905950/56466.JPG
http://s8.picofile.com/file/8348822750/image_2019_1_13_21_53_54_49_uIy.jpgطبقه بندی: سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، ایثار گران نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودسردارشهید حسن رمضانی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای دهنوی وحشمتیان وبیان خاطرات توسط پیشکسوت دفاع مقدس حاج سیدیحیی سلیمانی (حسینی منش )وآقارضا دهنوی همکارشهید.وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینه مسجد امام حسین علیه السلام شهرک بسیج   باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s9.picofile.com/file/8348110734/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_001.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110600/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B9.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110684/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B0.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110550/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8%DB%B2%DB%B1.jpg
http://s8.picofile.com/file/8348110692/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B1.jpg
حضورصمیمی پدرشهیدان دهنوی درجمع پیشکسوتان دفاع مقدس نیشابور
http://s8.picofile.com/file/8348115392/image_2019_1_6_20_46_35_190_Mk6.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348110726/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B3.jpg
http://s9.picofile.com/file/8348110592/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9%DB%B2%DB%B2.jpgطبقه بندی: بصیرت، سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، سیاسی مذهبی ، سرداران شهید شهرستان نیشابور، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، جانبازان نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودبسیجی شهیدعلی اکبر خوانچه زرین
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای آئین دهنوی وایروانی  وبیان خاطرات  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در منزل شهید  باشکوه خاصی  برگزار شد.http://s9.picofile.com/file/8346825292/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B3%DB%B2%DB%B3.jpg

http://s9.picofile.com/file/8346825342/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B7%DB%B3%DB%B7.jpg
http://s8.picofile.com/file/8346825376/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B6.jpg
http://s8.picofile.com/file/8346825326/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B3%DB%B4%DB%B7.jpgطبقه بندی: یاران سلسله الذهب 3، شهدای بسیج وسپاه، دفاع مقدس، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، سبک زندگی،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 دی 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبودبسیجی بیسیم چی  شهیدرجبعلی کاهانی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای آئین دهنوی وحشمتیان وبیان خاطرات توسط پیشکسوت دفاع مقدس حاج قاسم میانبندی  وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در حسینه مسجد امام حسین علیه السلام شهرک بسیج   باشکوه خاصی  برگزار شد.

http://s8.picofile.com/file/8345297684/324443.jpg
http://s9.picofile.com/file/8345297718/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B4%DB%B5%DB%B5.jpg
http://s9.picofile.com/file/8345336692/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B5%DB%B1%DB%B5.jpg
http://s9.picofile.com/file/8345297776/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B3%DB%B1%DB%B0.jpg
http://s9.picofile.com/file/8345297792/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B3%DB%B4%DB%B8.jpg
http://s8.picofile.com/file/8345297850/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B6%DB%B4%DB%B6.jpghttp://s9.picofile.com/file/8345297884/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B6%DB%B5%DB%B2.jpghttp://s8.picofile.com/file/8345297892/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B7%DB%B0%DB%B7.jpgطبقه بندی: بصیرت، سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، ایثار گران نیشابور، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 آذر 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهداوایثارگران گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وشهدای نیشابوردرکردستان وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور .
یادبود شهید صفرعلی انجیدنی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکر اهلبیت حاج آقای آئین وبیان خاطرات توسط آزاده سرافراز سردار انجیدنی برادرشهید وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در منزل خانواده شهید   باشکوه خاصی  برگزار شد.

http://s9.picofile.com/file/8344616442/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%A2%D8%B1%D9%851.jpg

http://s8.picofile.com/file/8344615618/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84004.JPG

http://s9.picofile.com/file/8344615600/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84003.JPG

http://s8.picofile.com/file/8344615550/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_005.JPG

http://s9.picofile.com/file/8344615568/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%840002.JPG

http://s8.picofile.com/file/8344615542/%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%A7_001.JPGطبقه بندی: سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، یادواره 2300شهیدیاران سلسله الذهب نیشابور، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، فراز هایی از وصایای 2300 شهید نیشابور، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور
گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور . یادبودبسیجی شهید موسی الرضا قائمی
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی   توسط ذاکرین اهلبیت حاج آقای نظری و آئین  وبیان خاطرات وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در منزل خانواده شهید   باشکوه خاصی  برگزار شد.
http://s9.picofile.com/file/8333142442/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0.jpg
http://s9.picofile.com/file/8333142168/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B3.jpg
http://s9.picofile.com/file/8333142242/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B3.jpg
http://s9.picofile.com/file/8333142284/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4.jpg
بیان خاطرات توسط حاج آقای نصرآبادی از پیشکسوتان دفاع مقدس
http://s9.picofile.com/file/8333142126/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B9_%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B3%DB%B8.jpg
http://s9.picofile.com/file/8333142084/image_2018_7_30_12_17_5_385_e3Y.jpgطبقه بندی: یاران سلسله الذهب 3، شهدای بسیج وسپاه، شهدای ارتش، شهدای ناجا، دفاع مقدس، اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، سبک زندگی،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 مرداد 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور
گرامیداشت شهدای صدراسلام.شهدای انقلاب اسلامی. شهدای دفاع مقدس .شهدای امنیت. شهدای مدافع حرم .شهدای منا  وبیاد2300شهیدشهرحدیث سلسله الذهب نیشابور . یادبودجهادگرشهید اسدالله  عاشق
 باحضورخانواده شاهدوایثارگر وپیشکسوتان جهادوشهادت وفرماندهان دفاع مقدس   باقرائت دعای پرفیض عاشورا ومداحی توسط ذاکرین اهلبیت وبیان خاطرات وروایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در منزل حاج قاسم میانبندی  ازفرماندهان دفاع مقدس  باشکوه خاصی  برگزار شد.

http://s8.picofile.com/file/8331998668/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B8%DB%B0%DB%B7.jpg
جهادگر شهید اسدالله عاشق یادش گرامیباد
http://s9.picofile.com/file/8331998584/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B2%DB%B2.jpg
حضور مداح اهلبیت حاج مهدی ایروانی  در جمع محفل میثاق شهدا وایثارگران
http://s9.picofile.com/file/8331998450/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B9.jpg
http://s9.picofile.com/file/8331998492/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B6.jpg
http://s8.picofile.com/file/8331998500/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B5.jpg
http://s9.picofile.com/file/8331998542/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B9.jpg
حاج قاسم میانبندی عزیز
درود خدا بر شما فرمانده وپیشکسوت وهمرزم شهدا وایثارگران  8سال دفاع مقدس
که با اختصاص یک طبقه از منزل خود در این برهه از زمان نیز در جبهه فرهنگی و
جنگ نرم از مال و مکان و وقت خود وخانواده مایه میگذارید و از محفل میثاق شهدا
 ومراسمات مذهبی ومعنوی وبرگزاری زیارت عاشورا و دعای ندبه  ومراسمات ایثاروشهادت
استقبال میکنید.فرمانده دلاور جنگ نرم واقعا فرمانده بودید و فرمانده میدانی درجنگ نرم هم هستید .
خادمیار رضوی جناب حاج قاسم میانبندی خدا قوت و خسته نباشید. التماس دعا دلاور
http://s9.picofile.com/file/8331998618/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B1%DB%B0.jpg
مراسم تجلیل مسئول بنیادشهید وایثارگران نیشابوروپدر 2شهید حاج اقای دهنوی از راوی دفاع مقدس
  جانباز خلیل زاده نویسنده ارزشی شهرو دیارسلسله الذهب نیشابور درمحفل میثاق با شهدا وایثارگران
http://s9.picofile.com/file/8331998642/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B4%DB%B5.jpgطبقه بندی: بصیرت، سبک زندگی، اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس، محفل میثاق با شهدا وایثارگران، مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا ، آرشیو انقلاب اسلامی ودفاع مقدس، دفاع مقدس، شهدای بسیج وسپاه، یاران سلسله الذهب 3،
برچسب ها: محفل میثاق باشهدا وایثارگران یاران سلسله الذهب نیشابور،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 تیر 1397 توسط به جمال پاك محمد صلوات الّلهم صّل علی محمد وآل محمد

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات